-30%

Les Thés du Mois

Promenade au Tibet

Dès: 6.05 CHF4.25 CHF

Baies de Goji / Mandarine

-20%
Dès: 5.70 CHF4.60 CHF

Citron / Mangue

-20%

Thés Verts

Moji-Thé

Dès: 5.80 CHF4.65 CHF

Menthe / Citron

-20%

Thés Verts

Parfum d’Été

Dès: 6.30 CHF5.05 CHF

Fraise / Pastèque

Thés Verts

L’Ile Bleue

Dès: 5.50 CHF

Goyave / Pamplemousse

Thés Verts

China Gunpowder

Dès: 5.50 CHF

Nature

Thés Verts

Sourire Enchanteur

Dès: 5.60 CHF

Citron

Thés Verts

China Bancha

Dès: 5.65 CHF

Nature

Dès: 5.70 CHF

Fraise / Vanille / Pamplemousse

Thés Verts

Fleur de Sagesse

Dès: 5.75 CHF

Rose fruitée

Thés Verts

Menthe Verte

Dès: 5.85 CHF

Menthe

Thés Verts

Temple du Paradis

Dès: 5.90 CHF

Nature