-30%

Les Thés du Mois 【-𝟛𝟘%】

Amour Hivernal

Dès: 5.95 CHF4.15 CHF

Epicé / Poivre rose / Guarana

-30%

Thés Verts

China Genmaicha

Dès: 6.35 CHF4.45 CHF

Nature

Dès: 5.40 CHF

Gingembre / Citronnelle

Thés Verts

China Gunpowder

Dès: 5.50 CHF

Nature

Dès: 5.60 CHF

Abricot / Gingembre / Pomme

Dès: 5.60 CHF

Nature

Thés Verts

China Bancha

Dès: 5.65 CHF

Nature

Dès: 5.65 CHF

Citronné

Dès: 5.70 CHF

Gingembre / Menthe

Dès: 5.75 CHF

Mélisse / Lavande / Rose

Dès: 5.80 CHF

Citron / Menthe poivrée / Lavande

Dès: 5.80 CHF

Anisé